کد وی کیو آر

ثبت و صدور کد وی کیو آر اختصاصی

صفحات مجازی خود را به سبکی نوین معرفی کنید

عرضه کد وی کیو آر برای اشخاص حقیقی و حقوقی

کد وی کیو آر چیست؟

نمادی است دیجیتال، آنلاین و قابل دسترس که بدون محدودیت، مخاطبان را به صفحات مجازی شخصی هدایت میکند، این نماد به دلخواه متقاضی میتواند دارای پس زمینه های زیبا و رنگی باشد.

محتوای هر کد وی کیو آر بر اساس اطلاعات دقیق، تایید شده و به روز، از لینک های صفحات مجازی و اختصاصی اشخاص حقیقی و حقوقی ساخته شده و در سامانه کیو آر ایران کد بنام مالکین آن ثبت می گردد.

با اسکن کد وی کیو آر توسط تلفن های همراه، مخاطبان به صفحات مجازی یا وب سایت تعیین شده هدایت میشوند.

در حال حاضر امکان طراحی و عرضه کد وی کیو آر برای تمام هموطنان عزیز کشورمان ایران مقدور میباشد.

تنها متولی ثبت و صدور کد وی کیو آر در ایران شرکت نقش باران نگارستان میباشد.

ارسال تیک پشتیبانی : 50009120247321

تماس : 09120247321

تماس : 09359080084

لطفا توجه فرمایید :

  • انجام هرگونه تغییر در محتوای کد وی کیو آر فقط از طریق پیام کوتاه و تلگرام امکان پذیر است.

  • در ابتدای پیام های خود بجهت تغییر آدرس، لطفا لینک اختصاصی کد وی کیو آر را درج نمایید.

  • تغییرات در محتوای کد وی کیو آر، تحت هیچ شرایطی بصورت تماس تلفنی انجام نخواهد شد.


SMS : 09359637505

https://t.me/qrirancode

 

↓ شماری از کدهای وی کیو آر مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی ↓